Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης στις 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00.

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Η ειδική συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20:00.

2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022