Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεδριάσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης στις 3 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00

1η Πρόσκληση 2021