Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 Ν.3852/10 και 3 παρ. 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.)- Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 20:00 στο Συνεδριακό Κέντρο