Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου_ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

6H ΕΙΔΙΚΗ_Καλείστε να προσέλθετε στην Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 με θέμα την έγκριση του απολογισμού οικ.έτους 2011 του Δήμου Θηβαίων.

31_Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 23-11-2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 29272/19-11-2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (?ρθρο 67, Ν. 3852/10)
—————————————————————————————-

1. 4η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων- Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2012.

2. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2012.

3. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή της πράξης με τίτλο : «Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για τη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Θίσβης» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου και αποδοχή χρηματοδότησης.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.

1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
2. ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
3. ΔΡΕΝΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
4. ΖΕΡΙΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5. ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
6. ΚΟΥΝΤΟΥΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
7. ΜΙΧΑ ΠΕΤΡΟ
8. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
10. ΠΕΤΡΑΙΝΑ ΗΛΙΑ
11. ΣΔΟΝΑ …