Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου-26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Θήβα : 22-8-2013
Αριθμ. Πρωτ. : 24978
Βαθμός ασφάλειας : Βαθμός προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 N.3852/10)».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 26-08-2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 24978/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (?ρθρο 67, Ν. 3852/10)
—————————————————————————————————————–

1. Αποδοχή ποσού 64.670,00 € από ΥΠ.ΕΣ για 8η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

2. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Απορροή ομβρίων στο Δ.Δ. Δομβραίνας & στον Οικισμό Αγίου Νικολάου Δήμου Θίσβης.

3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας για την κατασκευή υπόγειου δικτύου όδευσης καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση δυο Φ/Β σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 Α.Ε.» στη θέση «Αγ.Ιωάννης Τ.Κ. Ελεώνα, με τον υποσταθ…