Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 10-11-2014
Αριθμ. Πρωτ. : 32395

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 65 & 67 N.3852/10)».

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 14-11-2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 32395/10-11-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( ?ρθρο 65 & 67 Ν. 3852/10)

1. Λήψη απόφασης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Θηβαίων εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

2. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο : «Ανακατασκευή λεβητοστασίου και συμπλήρωση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Θήβας».

3. 5η Τροποποίηση προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2014.

4. 5η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014.

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Θηβαίων οικ.έτους 2015 (Σχετ. η…