Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου- Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 6-2 -2014
Αριθμ. Πρωτ. : 3899
Βαθμός ασφάλειας : Βαθμός προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 N.3852/10)».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 10-2-2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 3899/6-2-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (?ρθρο 67, Ν. 3852/10).

1ο. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
2ο. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για την ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υφίστανται στα πλαίσια της υλοποίησης του υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Θηβαίων» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της β…