Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 18-10-2013
Αριθμ. Πρωτ. : 31089
Βαθμός ασφάλειας : Βαθμός προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 N.3852/10)».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 24 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 24-10-2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 31090/18-10-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (?ρθρο 67, Ν. 3852/10)
1. Έκφραση γνώμης για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές στο Δ.Θηβαίων.
2. Έγκριση παραλαβής μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης κτιρίου παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου Τουριστικής πληροφόρησης και ψηφιακής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας».
3. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης των απαιτούμενων μελετών εφαρμογής στα πλαίσια της Πράξης : «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων».
4. Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του κ. Μιχαλόπουλου Χρήστο του Δημητρίου.
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής :
ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ κ. ΣΠ…