Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου- Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Θήβα : 2/9/2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 25854

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες.: Δήμ.Τσούγκα
Τηλ.: 22623-50608
Email : dtsouga@thiva.gr
Fax : 22620-27628
Π Ρ Ο Σ :
Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 64 του Ν.3852/10)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και η εκλογή Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το Π.Δ. 75/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Οι δηλώσεις των συνδυασμών για την εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβουλίων στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ κατατίθενται το αργότερο δυο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στον Προδρεύοντα αυτής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 παρ. 1 του Ν.3852/2010.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γεωργακόπουλος Γεώργιος
2. Γιαννίκας Δημήτριος
3. Δρένιος Σωτήριος
4. Καμούτσης Αναστάσιος
5. Κατσάρας Βασίλειος
6. Κίτσος Σπυρίδων
7. Κοκοντίνης Αθανάσιος
8. Κοντού Ιουλία
9. Κουτσοδήμος Δημήτριος
10. Μητσάκης Γεώργιος
11. Παπαδημητρίου Ιωάννης
12. Στάϊκος Αλέκος
13. Στρατέλος Νικόλαος
14. Σκαλής Γεώργιος
15. Τούτουζας Δημήτριος
16. Τσαραμπάρης Παναγιώτη…