Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου-περί «Δημοτικού Ελέγχου- Επερωτήσεις»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Θήβα : 18-10-2013
Αριθμ. Πρωτ. : 31090

Βαθμός ασφάλειας :
Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Δήμου Θηβαίων

2) Πρακτικογράφο Δημοτικού
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 Ν.3852/10)

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 18185/21-6-2013 εγγράφου μας, σας καλούμε να προσέλθετε στην Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού στο Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, σε εφαρμογή του άρθρου 14 του κανονισμού λειτουργίας του περί «Δημοτικού Ελέγχου – Επερωτήσεις», για τη συζήτηση των επερωτήσεων που υποβλήθηκαν και οι οποίες επισυνάπτονται στη συνέχεια της πρόσκλησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Ερωτήσεις του συνδυασμού
<< ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ >>

1. Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ, όμως, θα πρέπει να τηρούνται οι νόμοι, οι αποφάσεις των οργάνων και να προσέχουν το περιβάλλον.
• Ανταποδοτικά οφέλη δεν υπάρχουν, αλλά δεν διεκδικεί και ο Δήμος.
• Στην περιοχή του Ελαιώνα έχουν εγκατασταθεί αρκετές εταιρείες και πρόσφατα ξεκίνησε εργασίες η εταιρεία ? ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ? καταστρέφοντας την όλη εκεί περιοχή, όπου είναι αρκετοί κτηνοτρόφοι, ενώ υπάρχει αρνητική απόφαση από την Τοπ. Κοινότητα και το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή ?

2. Κληροδότημα Σταμάτη.
• Πόσες υποτροφίες και σε ποιούς έχετε δώσει ?
• Πόσα χρήματα ?
• Επίσης, τι έχετε κάνει με την περιουσία του κληρο…