Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 3-10-2013
Αριθμ. Πρωτ. : 29566
Βαθμός ασφάλειας : Βαθμός προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 N.3852/10)».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 9 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 9-10-2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 29566/3-10-2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (?ρθρο 67, Ν. 3852/10)
———————————————————————–
1. Λήψη απόφασης για επαναδέσμευση ιδιοκτησίας Αγραφιώτη Καραβασιλειάδη στα Ο.Τ. 667-668 για κοινόχρηστο χώρο μετά από την 71/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (σχετ. η 109/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).
2. Λήψη απόφασης για επαναδέσμευση ιδιοκτησίας Λάμπρου Μακρή στο Ο.Τ. 657 και μεταξύ των Ο.Τ. 657-658 για κοινόχρηστο χώρο μετά από την 30/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (σχετ. η 110/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής :
ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.