Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 5-3-2015
Αριθμ. Πρωτ. : 4877

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 65 & 67 N.3852/10)».

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 9 MAΡΤΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 9-3-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 4877/5-3-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( ?ρθρο 65 & 67 Ν. 3852/10)

1) Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010 (απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών).

2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2014 απόφασης της Επ. Ποιοτ. Ζωής για το μη καθορισμό αδειών εκδιδομένων προσώπων στη Δημοτική Κοινότητα Θήβας.

3) Λήψη απόφασης περί μη κοπής δέντρου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Θήβας επί της οδού Περιάνδρου 1, παραπλεύρως οικίας Ιωάννας Αγγελιδάκη.

4) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 462 σε συμμόρφωση της υπ’ αριθ. 57/2011 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς στην ιδιοκτησία Δήμητρας χας. Αντ. Βενιζέλου (σχετ. η υπ’ αριθ. 12/2015 απόφαση της Επ. Ποιοτ. Ζωής).

5) Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και του Δήμου και προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για τις παραπάνω εργασίες για ένα (1) έτος.