Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου- 16/11 Ψήφιση Προϋπολογισμού

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την υπ’ αρ.286/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : » Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017″