Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου-Ειδική Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 21-11-2017
Αριθμ. Πρωτ. : 27761
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
————————————
Πληροφορίες.: Δήμ.Τσούγκα
Τηλ.: 22623-50608
Email : dtsouga@thiva.gr
Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο…