Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου-27/8

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Θήβα : 23-8-2018
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15652
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
————————————
Πληροφορίες.: Δήμ.Τσούγκα
Τηλ.: 22623-50608
Email : dtsouga@thiva.gr

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) Συμπαρα…