Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας-Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 18:00

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ

1η Συνεδρίαση

Θήβα : 12 /1/2012
Αριθ.Πρωτ: 706

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο την 19η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 19/1/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.706/12-1-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», επί της οδού Αυλίδος 7, στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ. YOUNAS MOHAMMAD του NAZIR.
Εισηγητής: κ. Κολέσια Δήμητρα

Θέμα 2ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΟΥΡΕΙΟ», επί της οδού Αφροδίτης 4 στη Θήβα, μετά από αίτηση της κ. Κωτσογιάννη Γεωργίας του Θεοδώρου.
Εισηγητής: κ. Κολέσια Δήμητρα

Θέμα 3ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, με δυνατότητα διανομής κατ’οίκον», επί της οδού Δίρκης 38, στη Θήβα, μετά από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «Περγαντής Σ. – Συρογιάννης Π. Ο.Ε.»
Εισηγητής: κ. Κολέσια Δήμητρα

Θέμα 4ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΠΙΤΣΑΡΙΑ&raqu…