Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ

Θήβα :4 /10/2012
Αριθ.Πρωτ: 26348

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο την 9η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 9/10/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:26348/04-10-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Αναψυκτήριο (κρεπερί)», επί της οδού Επαμεινώνδα 60, στη Θήβα, μετά από αίτηση της κ. Ραβανή Ελένης του Αθανασίου.
Εισηγητής: κ. Χρυσικός Γεώργιος

Θέμα 2ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Καφετέρια», στην επαρχιακή οδό Θηβών – Μουρικίου, στη Θήβα, μετά από αίτηση της κ. Βασιλείου Ελένης του Τιμολέοντος.
Εισηγητής: κ. Κολέσια Δήμητρα

Θέμα 3ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Σνακ Μπαρ – Ψητοπωλείο», επί της οδού Επαμεινώνδα 8, στη Θήβα, μετά από αίτηση της κ. Ζάμπρα Βάϊας του Γεωργίου.
Εισηγητής: κ. Κολέσια Δήμητρα

Θέμα 4ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «Σνακ Μπαρ (με παρασκευαστήριο)&…