Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ

Θήβα : 31 /10/2012
Αριθ.Πρωτ: 29106

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο την 5η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 5/11/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:29106/31-10-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Αποθήκη τροφίμων – ποτών χονδρικού εμπορίου», επί του 2ου χλμ. Θηβών – Μουρικίου, στη Θήβα, μετά από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία Α.& Γ. Δημητρίου Ο.Ε.
(θέμα από αναβολή)
Εισηγητής: κ. Κολέσια Δήμητρα

Θέμα 2ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Παντοπωλείο», επί της οδού Λοξής Φάλαγγος 27, στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ.IQBAL ZAFAR του ASLAM.
(θέμα από αναβολή)
Εισηγητής: κ. Κολέσια Δήμητρα

Θέμα 3ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Παντοπωλείο – Πρατήριο άρτου» επί της οδού Παν. Τσαλδάρη 13, στη Θήβα, μετά από αίτηση της κ. Ζουρντού Αργυρούλας του Νικολάου.
(θέμα από αναβολή)
Εισηγητής: κ. Κολέσι…