Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ

17η Συνεδρίαση

Θήβα 03/10 /2013

Αριθ.Πρωτ:29467

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο την 7η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 07/ 10/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 29467/03-10-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο Θέμα Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’αρ.41 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σουλιώτης
2ο Θέμα Αίτηση του Φροντιστηρίου Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας για παραχώρηση χώρου για τις ανάγκες του συλλόγου .

3ο Θέμα Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)(κυλικείο)», στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας, μετά από αίτηση του κ. Δεγγίνη Παναγιώτη του Κων/νου.
Εισηγητής: κ. Κολέσια Δήμητρα
4ο Θέμα Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση χονδρικής & λιανικής διάθεσης τροφίμων (τυποποιημένα προϊόντα- οπωροπωλείο-πρατήριο άρτου)», στις Εργατικές κατοικίες, Θήβα 3, στοίχος 6, στο Τάχι Θηβών, μετά από αίτηση του κ. Φιλίππου Γεώργιου του Εμμανουή…