Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ

18η Συνεδρίαση

Θήβα 07/11 /2013

Αριθ.Πρωτ:32670

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 11/ 11/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 32607 / 07-11-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο Θέμα Αίτηση του συλλόγου «Οι φίλοι του βιβλίου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης», για παραχώρηση χώρου για τις ανάγκες του .

2ο Θέμα Συζήτηση αίτησης για γνωμοδότηση περί της δημιουργίας γηπέδου 5χ5 στο χώρο του Συνοικισμού που σήμερα είναι γήπεδο μπάσκετ.

Εισηγητής: Δημήτρης Αναστασίου
3ο Θέμα Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (κυλικείο)», στο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ, στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ. Λήμνιου Ιωάννη του Χρήστου.
Εισηγητής: κ. Δήμητρα Κολέσια.
4ο Θέμα Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Αποθήκευση-Διανομείς (Αποθήκη τροφίμων ποτών χονδρικού εμπορίου)», στη θέση Μισοβούνι-Αγ.Θεόδωροι-στο 6ο χλμ. Θηβών-Χαλκίδας, στη Θήβα, μετά από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΜΑΡ…