Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ

1η Συνεδρίαση

Θήβα 16/01/2014
Αριθ.Πρωτ:1435

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο την 20η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 20 /01/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1435/16-01-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο Θέμα Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος και αναψυχής (καφέ-αναψυκτήριο-λουκουματζίδικο)», επί της οδού Επαμεινώνδα 101, στη Θήβα, μετά από αίτηση της κ. Χαρχαντή Ελένης του Χρήστου.

Εισηγητής: κ. Δήμητρα Κολέσια.

2ο Θέμα Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και αναψυχής (καφέ-εστιατόριο-σνακ μπαρ)», επί της οδού Επαμεινώνδα 8, στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ. Αναστασίου Ιωάννη του Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Δήμητρα Κολέσια.
3ο Θέμα Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (αναψυκτήριο)», επί της οδού Αυλίδος 75, στη Θήβα, μετά από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «Ανδριανός Νικόλ…