Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

Θήβα: 05 /07/2016

Αριθ.Πρωτ:14341

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο την