Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεδριάσεις - Αποφάσεις, Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας(ΔΕΠΙΣ)

Δήμος Θηβαίων

Η 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας θα διεξαχθεί στις 23 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο (Γραφείο Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών).

προσκληση 1η Συγκληση ΔΕΠΙΣ