Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 08/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 2962/08-02-2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δ/νση : Κύπρου 3
Ταχ.Κώδικας :32200
Τηλέφωνο :2262350603
Fax : 22620-27628

Συνεδρίαση: 5η

ΠΡΟΣ : ( Όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
(Δ4/86/11-12-1987 Υπ. Απ.)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 14-02-2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2962/08-02-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Κατανομή ποσού 7128,00Ε για την υλοποίηση του προγράμματος του Σχολικού Τροχονόμου κατά το διάστημα από Σεπτέμβριο , Οκτώβριο, Δεκέμβριο 2011
Εισηγητής

Θέμα 2ο μετά το υπ’αρ. 25105/17-06-2011 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. που αφορά τον Παναγιώτη Τσεβά και την υπ΄αρ. 218/02-03-2011 αίτηση του Κων/νου Δελβενακιώτη για το Ο.Τ. 217 (χώρος Νηπιαγωγείου)
Εισηγητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Φίλο Γεώργιο Εκπρόσωπος Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης
2. Σταύρο Σταύρου Εκπρόσωπος Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης
3. Χαρέμης Κων/νος Εκπρόσωπος Ε.Λ.Μ.Έ.
4. Γκιζίλη Σταυρούλα Ένωση Γονέων
5. Κουτσοβασίλη Όλγα Εκπρόσωπος Συλλόγου Δασκάλων
6. Γκούμας Δημήτριος Εκπρόσωπος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας
7. Χαρατσής …