Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 25-01-2013
Αριθ. Πρωτ.: 2251
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δ/νση : Κύπρου 3
Ταχ. Κώδικας :32200
Τηλέφωνο :2262350603
Fax : 22620-27628

Συνεδρίαση: 1η

ΠΡΟΣ : ( Όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
(Δ4/86/11-12-1987 Υπ. Απ.)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης