Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θηβαίων

Καλείστε να προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο- οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 5η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος :

«Συζήτηση και υποβολή προτάσεων επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2013-2014 του Δήμου Θηβαίων».

Σημείωση : Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (thiva.gr) και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για το διάστημα από 22.08.2012 έως τις 4.09.2012.