Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 03-04-2014
Αριθ. Πρωτ.:9843
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δ/νση : Κύπρου 3
Ταχ. Κώδικας :32200
Τηλέφωνο :2262350603
Fax : 22620-27628

Συνεδρίαση: 4η

ΠΡΟΣ : ( Όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
(Δ4/86/11-12-1987 Υπ. Απ.)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 10-04-2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9843/03-04-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο Παραχώρηση μιας αίθουσας στο 9ο Δημοτικό Σχολείο για την λειτουργία ενός τμήματος εγγραμματισμού ενηλίκων Ρομά στα πλαίσια της συνεργασίας του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» που υλοποιείται από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Εισηγητής

Θέμα 2ο Την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Ελλοπίας ζητούν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία χορού σε μαθητές και γονείς
Εισηγητής

Θέμα 3ο :ΣΑΤΑ 2013 για σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα 4ο Κατανομή του ποσού που αφορά τους Σχολικούς Τροχονόμους περιόδου 1ου εξαμήνου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Φίλο Γεώργιο…