Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 04-06-2014
Αριθ. Πρωτ.:16761
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δ/νση : Κύπρου 3
Ταχ. Κώδικας :32200
Τηλέφωνο :2262350662
2262350618
Fax : 22620-27628

Συνεδρίαση: 5η

ΠΡΟΣ : ( Όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
(Δ4/86/11-12-1987 Υπ. Απ.)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 10-06-2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16761/04-06-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο :Διανομή του υπολοίπου της ΣΑΤΑ Σχολείων 2013 στις Σχολικές Επιτροπές
Εισηγητής

Θέμα 2ο :Αλλαγή της απόφασης όσον αφορά την χρήση του ποσού που έχει ήδη εγκριθεί για το 7ο & 8ο Δημοτικό Σχολείο.
Εισηγητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Φίλο Γεώργιο Εκπρόσωπος της Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης
2. Γκάρτζιος Γεώργιος Εκπρόσωπος της Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης
3. Χαρέμης Κων/νος Εκπρόσωπος της Ε.Λ.Μ.Έ Βοιωτίας.
4. Γκιζίλη Σταυρούλα Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων
5. Χαλιαμάλιας Φώτης Εκπρόσωπος του Συλλόγου Δασκάλων επαρχίας Θηβών
6. Ρόδης Χρήστος Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θήβας
7. Χαρατσής Χρήστος Εκπρόσωπος της Ομοσπ. Επ/τιών Β/χνων