Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 20-08-2015
Αριθ. Πρωτ.: 20107
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δ/νση : Κύπρου 3
Ταχ. Κώδικας :32200
Τηλέφωνο :2262350610
Fax : 22620-27628

Συνεδρίαση: 3η

ΠΡΟΣ : ( Όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
(Δ4/86/11-12-1987 Υπ. Απ.)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26 Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο :Επισκευαστικές ανάγκες σχολείων και ΕΣΠΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Φίλος Γεώργιος
2. Γκάρτζιος Γεώργιος
3. Κυπραίου Σταυρούλα -Ιωάννα
4. Χαλιαμάλιας Φώτης
5. Γκιζίλη Ρούλα
6. Χαρατσής Παναγιώτης (αναπλ.)
7. Λεμονάκος Νικόλαος