Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 30-10-2015

Αριθ. Πρωτ.: 26936

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δ/νση : Κύπρου 3

Ταχ. Κώδικας :32200

Τηλέφωνο :2262350610

Fax : 22620-27628

Συνεδρίαση: 4η

ΠΡΟΣ : ( Όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

(Δ4/86/11-12-1987 Υπ. Απ.)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλείσθε σε περί…