Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

——————— Θήβα: 19 / 8 / 2016

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 17645

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 2η (Έκτακτη)