Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκτάκτως και διά περιφοράς,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10η π.μ.
23η Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 2022 εκτακτη