Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα : 28-07-2017
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:101
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Κύπρου 3 ΠΡΟΣ
Τ.Κ. : 32200 Τα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής
Τηλ.: 2262350610

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Θηβαίων» που θα γίνει στο Δημαρχείο Κύπρου 3, την 4η Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.)Μηχανοργάνωση Σχολικής Επιτροπής

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Πίνακας αποδεκτών

1. ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2….