Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δομβραίνας

ΘΗΒΑ: 20/06/2012
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 30

Πληροφορίες : Κωτσογιάννη Μ.
Τηλ. :22623-50668
FAX: 22620-27628
Δ/νση: Κύπρου 3
Ταχ. Κωδ. :32200

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δομβραίνας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Παρακαλούμε όπως την 24/06/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. προσέλθετε στην συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δομβραίνας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στην Δομβραίνα με θέμα ημερήσιας διάταξης :
-Κατάρτιση Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Θηβαίων 2013-2014 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 .-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ