Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου-Τρίτη 19 Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 15-3-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7244
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 7244/15-3-2013 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 19 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1) Λήψη απόφασης για την επανατοποθέτηση του μνημείου Πεσόντων Θηβαίων κατά τους πολέμους μεταξύ των ετών 1912 – 1941 στο χώρο κατάθεσης στεφάνων έξωθεν της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Θηβών.

2) Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση των χώρων άσκησης υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013 (σχετ. η υπ’ αριθ. 9/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

3) Έκφραση γνώμης επι της ΜΠΕ Λατομείο Αδρανών Υλικών και νέων συνοδών έργων της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. στη θέση «Μεσοβούνι» Δ.Ε. Θίσβης του Δ.Θηβαίων.

4) Έγκριση Μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Μελέτη Βιοκλιματικής αναβάθμισης του Δημόσιου Ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος «Χρυσορρόα» της Θήβας».

5) Λήψη απόφασης επί αιτήματος συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και του Δ.Θηβαίων για διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας (σχετ. η υπ’ αριθ. 10/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

6) Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Φίλη Θεόδωρου του Στυλιανού σε δημοτικό δρόμο στη θέση «Καναβάρι» της συνοικίας Πυρί του Δ.Θηβαίων (σχετ….