Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 18074/29-6-2012 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 4 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 05 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Στερεά Ελλάδα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013».

2. Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων.

3. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό των Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων.

4. Έγκριση χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

5. Καθορισμός χώρου στάθμευσης των οχημάτων των κατόχων αδειών ΤΑΞΙ με έδρα το Καπαρέλλι.

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων στην Επιτροπή καταλληλότητας στέγασης σχολικών μονάδων.

7. Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2012 απόφασης του Τοπ.Σ/λίου της Τοπ.Κοινότητας Ξηρονομής περί παραχώρησης χώρου στο Σύλλογο Ξηρονομαίων.

8. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων από καταλόγους ύδρευσης της Δ.Ε. Θίσβης Δ.Θηβαίων.

9. Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά τα έτη 2009-2010 του Δήμου Θηβαίων.

10. Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010 της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

11. Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλου ΟΤΑ πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονή…