Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Κ. Βαγίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ. 31898

Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΓΙΩΝ

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση»

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Βαγίων, την 4 του μηνός Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

1. « Διαγραφή χρεών τελών ύδρευσης ετών 2003 έως 2007.»
2. « Αιτήσεις δημοτών.»
3. «Οριοθέτηση ρέματος στις οικίες των Βαγιώτη, Αγγελίνα, Κορογιάννου.»

Βάγια 29 Οκτωβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΓΙΩΝ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ