Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Θηβαίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα : 19-10-2018
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:87
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Κύπρου 3 ΠΡΟΣ
Τ.Κ. : 32200 Τα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής
Τηλ.: 2262350610

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Θηβαίων» που θα γίνει στο Δημαρχείο Κύπρου 3, την 25η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή λειτουργικών γ΄ δόση 2018 και κατανομή στα σχολεία.
2. Απολογισμοί 2011-2017
3. Πληρωμή καθαριστριών Σεπτ. Οκτωβρίου 2018

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Πίνακας αποδεκτώ…