Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Έργου:”ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ” για την επιλογή Ανάδοχου κατασκευής Έργου και την έναρξη της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

12M726~O

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 23REQ012788561

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΛΙΚΗ 4.2023

17IKGD~Q

Οικονομική_προσφορά_Έργου