Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Θηβαίων

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Θηβαίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θηβαίων. στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Α/Α  

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

 

 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1 ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ – ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  I 50
2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους η

ψευδοαρχάριους υποψηφίους

125
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν

κατακτήσει σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής

γλώσσας

175
4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Β1(ειδικών σκοπών): Με έμφαση στην

Κατανόηση και  παραγωγή προφορικού λόγου

195
 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Β1: Ο υποψήφιος μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις 185
6 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-Eπικοινωνία στην καθημερινή ζωή Α1 125
7 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή Α2 175
8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 25
9 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25
10 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 25
11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (Socialmedia) 25
12 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 25
13 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 25
14 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 25
15 ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 25
16 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 50
17 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή) 25
18 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ 25
19 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 50
20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 25
21 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 25
22 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 25
23 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ 25
24 ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 25
25 ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ   Α1 50
26 ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α2 50
27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25
28 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 25
29 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 12
30 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 12
31 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ :ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.
Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapidtest ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2262350610 Τμήμα Παιδείας Δήμου Θηβαίων
2262350603 & 22623-50604 Κοιν. Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων
2262028570 Κέντρο Κοινότητάς & ΚΕΜ Δήμου Θηβαίων (Οδός Τέρμα Μακαρίου Πυρί Θηβών)
Ταχ. Διεύθυνση: Κύπρου 3
Email: desep@thiva.gr
kprostasia@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση ΕΔΩ.