Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ειδικής Δημόσιας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 17279/22-6-2011 πρόσκληση της Ειδικής Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) η οποία θα διεξαχθεί στις 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00, σε εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 2 του κανονισμού λειτουργίας του περί «Δημοτικού Ελέγχου – Λαϊκής συμμετοχής» και αφορά τον έλεγχο της συνολικής λειτουργίας του Δήμου μέσω υποβληθεισών ερωτήσεων δημοτικών συμβούλων, για δική σας ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ