Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 6-6-2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 17099
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200 Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 17099/6-6-2014 πρόσκληση για την 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 11 ΙΟΥΝΙΟΥ του 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2014.

2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για τις ανάγκες του Δήμου Θηβαίων και των Νομικών Προσώπων ΔΟΘ, ΔΗΚΕΘ & ΔΕΥΑΘ.

3. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου στο υπό ίδρυση υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων, στην οδό Κάδμου 32-34 (Ο.Τ. 335), μετά από αίτηση της «ΤΣΟΤΡΑΣ Γ. & Ν. Ε.Ε.».

4. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε υφιστάμενη χρήση (ισόγεια αποθήκη) σε γήπεδο ιδιοκτησίας Κατσάρα Βασιλείου, επί αγροτικής οδού στη θέση «ΖΑΧΑΡΕΖΑ» της Τ.Κ. Καπαρελλίου.

5. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε αποθήκη (προσθήκη σε υπάρχουσα) σε γήπεδο ιδιοκτησίας Κατσάρα Ευάγγελου, επί αγροτικής οδού στη θέση «ΖΑΧΑΡΕΖΑ» της Τ.Κ. Καπαρελλίου.

6. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε αποθήκη (προσθήκη σε βιομηχανικό – βιοτεχνικό χώρο) σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Μπόβαλη Ευστάθιου, επί αγροτικής οδού στη θέση «ΖΑΧΑΡΕΖΑ» της Τ.Κ. Καπαρελλίου.

7. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε νέα χρήση (ισόγει…