Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 10-7-2015
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 17097

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200 Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 17097/10-7-2015 πρόσκληση για την 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων στις 15 ΙΟΥΛΙΟΥ του 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2015.

2ο. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

3ο. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.).

4ο. Έγκριση της υπ’ αριθ. 71/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ σχετικά με την τροποποίηση όρων της σύμβασης, Μεσο-Μακροπρόθεσμου δανείου, που έχει συναφθεί μεταξύ της ΔΗΚΕΘ και της Τράπεζας Πειραιώς (απόλυτη πλειοψηφία -θέμα από αναβολή).

5ο. Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ σχετικά μ την κατάρτιση νέας Σύμβασης ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού μεταξύ της Επιχείρησης και της Τράπεζας Πειραιώς για την πλήρη εξόφληση της υφιστάμενης (απόλυτη πλειοψηφία – θέμα από αναβολή).

6ο. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης αξίας ακινήτου και λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά του στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ¨Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημοσίου Ανοικτού Χώρου κατά μήκος του Ιστορικού Ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας (απόλυτη πλειοψηφία).

7ο. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας ακινήτου στο ρέμα Χρυσορρόα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημοσίου Ανοικτού Χώρου κατά μήκος του Ιστορικού Ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας.

8ο. Έγκριση της υπ&r…