Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 34098/28-11-2014 πρόσκληση για την 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1ο. Αποδοχή της απόφασης επανένταξης της πράξης με τίτλο : “Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας» στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου Διαχειριστή.
2ο. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στην Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2014 στο Λιδωρίκη Δ.Δωρίδος και ορισμός εκπροσώπου.
3ο. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων(θέμα από αναβολή- ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ).

4ο. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Π.Δράκου 11 έμπροσθεν των γραφείων της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες της επιχείρησης και ανάκληση της προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. 252/2008. (σχετ. η υπ’ αριθ. 103/2014 Απόφασης της Επ. Ποιότ. Ζωής – θέμα από αναβολή – ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ).

5ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανέγερση προτομής του Δημάρχου Ιωάννη Ν.Κτιστάκι και επιλογή χώρου τοποθέτησής της. (θέμα από αναβολή – ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ).

6ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προταθέντος σχεδίου ψηφίσματος από το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, για τη διαδικασία επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου στους ΟΤΑ ( θέμα από αναβολή ).

Πίσω στη λίστα