Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου-Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 22-2-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 4838
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 4838/22-2-2013 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 27 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1. Έκφραση των απόψεων του Δήμου Θηβαίων επί της Μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση & εξειδίκευση Α1 σταδίου του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η οποία βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης.

2. Έκδοση ψηφίσματος επί των αιτημάτων των αγροτών της περιοχής μας.

3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’.

4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση νέου δημοτικού νεκροταφείου στη Δημοτική Ενότητα Βαγίων του Δήμου Θηβαίων».

5. Λήψη απόφασης για την ίδρυση νέου Δημοτικού Νεκροταφείου στη θέση «Αγία Παρασκευή 1» της Δ.Ε. Βαγίων του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας.

6. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης ακινήτου για την αγορά οικοπέδου εντός της πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 495 στη συνοικία Πυρί του Δήμου Θηβαίων.

7. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 33 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (σχετ. η υπ’ αριθ. 25/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας).

8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στέγασης στο Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Επαρχίας Θήβας «Η ΕΛΠΙΔΑ».

9. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ Βιομηχανίας κατασ…