Νέα – Ανακοινώσεις

Προώθηση λίστας ανέργων δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου του Κέντρου Κοινότητας