Νέα – Ανακοινώσεις

Προώθηση λίστας ανέργων δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) της ενταγμένης στο ΕΠ “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” πράξης με τίτλο : “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων”, με MIS:5002825, στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου του Κέντρου Κοινότητας