Προσλήψεις προσωπικού, Τα Νέα του Δήμου

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τις θέσεις Σχολικών Καθαριστών – στριών με την ΣΟΧ 1/2020

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τις θέσεις Σχολικών Καθαριστών – στριών σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση του Δήμου.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών (2-3/9/2020). Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : protokolo@thiva.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων-προσληπτέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ