Προσλήψεις προσωπικού

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες & Εργασίες» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Δρόμου Δομβραίνα – Μακαριώτισσα Δήμου Θηβαίων», Π.Ε. Βοιωτίας (ΑΔΑ: ΨΥΣ14653Π4-ΨΦΗ)

16 ΕΦΑΒοιω_Προκήρυξη