Διακηρύξεις ΔΕΥΑΘ, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤHΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ »

Δείτε εδώ την πρόσκληση και εδώ τη μελέτη