Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 30-5-2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 16045
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200 Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 16045/30-6-2014 πρόσκληση για την 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 4 ΙΟΥΝΙΟΥ του 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αντικατάσταση του δημοτικού συμβούλου κ. Κ.Βενιζέλου από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής μετά την από 14-4-2014 επιστολή του προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ο με την οποία δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από τη δημοτική παράταξη «Σύγχρονος Δήμος».
2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου που θα συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2014 στα γραφεία της Επιχείρησης».
3. Αποδοχή τροποποίησης (1ης) της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση – ανάπλαση κεντρικής πλατείας ΤΚ Λεύκτρων Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του ?ξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», στο πλαίσιο του ?ξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του Μέτρου 41 του Τοπικού Προγράμματος Leader Βοιωτίας.
5. 1η Τροποποίηση της με αρ. 214/2012 απόφασης σχετικά με την υλοπο…